EFFECTIEF SUBSIDIEBELEID

RIEN KOOIJ

Subsidie-expert

CV
Wat heb ik gedaan?

Beleidsadviseur subsidies

Vanaf 2007 ben ik als beleidsadviseur de expert geworden van de gemeente Utrecht voor de gehele subsidieverstrekking. Mijn bijnaam was Mister subsidies. Ik was verantwoordelijk voor de complete interne en externe regelgeving voor de subsidieverstrekking en was betrokken bij nagenoeg alle complexe en politiek gevoelige dossiers. Als landelijk specialist was ik een vraagbaak voor ambtenaren van andere gemeentes en ook van enkele ministeries. Ik heb meerdere wethouders ondersteund in de raadszaal en in de staf. Daarnaast werd ik betrokken bij het overleg met subsidieontvangers, zodra de gesprekken lastig werden.

De actuele gemeentelijke (algemene) regelgeving is door mij opgezet

Dat wil zeggen de algemene subsidieverordening, het verantwoordingsprotocol, het accountantsprotocol, de eisen voor goed bestuur. Daarnaast heb ik het uitvoeringskader met de interne werkwijze van de gemeente opgesteld.
Voor de tijdelijke coulanceregeling vanwege de coronacrisis heb ik de handreiking gemaakt.

Ik had een belangrijke rol bij subsidietenders

Met het opstellen van de uitvraag en vervolgens bij de beoordeling van meerdere subsidietenders in het sociaal domein voor de buurtteams, sociaal makelaar en een regionale subsidietender met 25 Utrechtse gemeenten. Op financieel terrein heb ik de aanvragen en de verantwoordingen geanalyseerd en de financiële verantwoording van de subsidies naar de gemeenteraad gemaakt.

Binnen de gemeente was ik vraagbaak en “tolk”

voor vragen over subsidies, financiële vraagstukken en gebruikersvragen over ICT. Beleidsmedewerkers, financieel-administratieve medewerkers en ICT-ers spreken verschillende “talen”. Ik ben als een vis in het water op het snijvlak van die vakgebieden. Ik was projectleider voor de aanbesteding en implementatie van het subsidiebeheersysteem.

Coach en trainer

Om mijn kennis breed te delen heb ik medewerkers van het subsidiebureau en beleidsmedewerkers gecoacht en getraind. Ik heb jarenlang workshops en trainingen gegeven binnen de gemeente, zoals financiële analyse en beoordeling, jaarrekeningen, subsidieverlening, subsidieprocessen, beleid en regelgeving subsidies, strategisch onderhandelen. Uiteraard heb ik zelf ook een aantal trainingen gevolgd, waaronder Politieke sensitiviteit, Urban professional en Maatschappelijke kosten en baten analyse.

Beleidsadviseur

De eerste zes jaar bij de gemeente vanaf 2001 heb ik als hoofd bedrijfsbureau gewerkt, vervolgens werd ik eerst financieel beleidsadviseur en uiteindelijk beleidsadviseur subsidies. Als beleidsadviseur ben ik veel breder gaan werken dan alleen op financieel gebied. In die periode heb ik een nieuwe methodiek opgezet voor de bekostiging van de gesubsidieerde activiteiten.

Bedrijfsleven

Voor ik bij de gemeente ging werken heb ik lange tijd in het bedrijfsleven gewerkt, waarvan negen jaar als hoofd administratie bij een dochterbedrijf van British Steel (nu onderdeel van Tata Steel). Vervolgens ben ik twee jaar aan de slag gegaan als interim financial controller. De laatste freelance opdracht was bij de gemeente Utrecht, waar ik aansluitend in dienst ben gekomen. Dus na 17 jaar in het bedrijfsleven werd ik in 2001 ambtenaar.