EFFECTIEF SUBSIDIEBELEID

RIEN KOOIJ

Effectief subsidiebeleid
Rien Kooij

Veel maatschappelijk effect van het ingezette subsidiegeld.

Wat heb ik te bieden?

Ik wil organisaties helpen om zelfredzaam te zijn. Dus ik maak mezelf overbodig en zorg dat ik niet over een of meer maanden weer terug moet komen. Vaak is ondersteunen beter dan het zelf uitvoeren. Incidentele zware klussen kan ik zelf uitvoeren, maar dan zorg ik dat de kennis in de organisatie blijft.
l

Bestuurlijke, inhoudelijke en procesmatige ondersteuning voor een effectief subsidiebeleid

  • Opzetten van en ondersteuning bij het verbeteren van de regelgeving voor subsidies, zowel extern als intern
  • Advies en ondersteuning bij het opzetten van een uitvoeringskader voor de subsidieverstrekking, waaronder het beoordelen van aanvragen en verantwoordingen
  • Advies en ondersteuning bij beleidsregels en subsidietenders
  • Ondersteunen en adviseren bij complexe dan wel politiek gevoelige dossiers

Managementinformatie

Opzetten van en ondersteuning bij opbouw en verbeteren van managementinformatie
w

Advies en ondersteuning bij subsidieaanvragen

Financiële analyses

Advies en ondersteuning bij (ICT) projecten

  • Ondersteuning om wensen en eisen helder te krijgen, goed luisteren en “vertalen” van gebruikers
  • Toetsen of de wensen en eisen goed zijn uitgevoerd in de software

Trainingen

voor subsidieprocessen, subsidiebeleid, financieel beoordelen van aanvragen en verantwoordingen
Het is eenvoudig om binnen te komen, alle noodzakelijke klussen uit te voeren en weer te vertrekken. Daar heeft een organisatie alleen op korte termijn iets aan. Dat is niet hoe ik wil werken. Ik wil nagaan wat de wensen zijn, wat het probleem is en vooral ook de expertise die er al is benutten en verbeteren.

Recente projecten

Uitvoeringskader subsidieverstrekking Gemeente Utrecht 2020-2023
Algemene subsidieverordening (ASV) gemeente Utrecht
Verantwoordingsprotocol subsidies Gemeente Utrecht
Kostprijsonderzoek subsidieactiviteiten
Rapportagesysteem Utrecht Natuurlijk

Geïnteresseerd?

Neem contact op met mij

Rien Kooij

E-mail: rien@effectiefsubsidiebeleid.nl

Telefoon: 06-41639988